Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Những điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thu Hương
 • 28/12/2018
 • Chức năng bình luận bị tắt ở Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Những điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp

Vấn đề về thuế luôn là mối quan tâm lớn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào mới thành lập. Hãy cùng tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và những điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Nhằm mang lại lợi ích ích thúc đẩy hoạt động sản xuất lao động và huy động nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo lợi ích công bằng của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh doanh, luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 10/05/1997.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi thành lập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi thành lập doanh nghiệp

>>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế cá nhân đơn giản

Theo đó thuế thu nhập doanh nghiệp chính là loại thuế thu trực tiếp dựa trên phần lợi nhuận cuối cùng của công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Lợi nhuận cuối cùng là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thu về sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng chịu thuế bao gồm những thành phần sau:

Các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 • Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Các công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp,
 • Đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Cơ quan hành chính, sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

>>>>Giải đáp thắc mắc: Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu?

Các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 • Hộ gia đình, hộ cá thể và nhóm kinh doanh;
 • Cá nhân sản xuất nông nghiệp có thu nhập cao từ việc bán nông sản giá trị nông sản trên 90 triệu đồng/năm và thu nhập trên 36 triệu đồng/năm
 • Cá nhân kinh doanh các mặt hàng và dịch vụ: dịch vụ du lịch, thẩm mỹ,…
 • Cá nhân hành nghề độc lập: mở phòng khám, văn phòng luật, trung tâm ngoại ngữ,…
 • Cá nhân có tài sản cho thuê: cho thuê nhà đất, máy móc thiết bị,…
 • Cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

Cơ sở thường trú của công ty nước ngoài ở Việt Nam

Có thể định nghĩa cơ sở thường trú của công ty nước ngoài ở Việt Nam như sau: Đó là cơ sở mà thông qua đó, các công ty nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập tại Việt Nam, bao gồm:

 • Các đại lý cho công ty nước ngoài;
 • Đại diện cho công ty nước ngoài ở Việt Nam trong các trường hợp ký kết hợp đồng kinh doanh đứng tên công ty nước ngoài hoặc đảm nhiệm vai trò cung ứng hàng hóa thường xuyên cho công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Những chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy công xưởng hoặc các địa điểm khai thác tài nguyên tại Việt Nam của công ty nước ngoài.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có thể nói thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khaí niệm không phải mới nhưng gây khó khăn cho rất nhiều người trong việc kê khai và quyết toán thuế vì khá phức tạp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế trong tương lai dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh khoản thuế thu nhập phải trả khi xác định thu nhập chịu thuế trong tương lai trong trường hợp giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản được thu hồi hoặc nợ phải trả được thanh toán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính dựa trên khoản chênh lệch tạm thời

Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả như thế nào?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả theo quy đinh của chuẩn mực kế toán số 17 phải được ghi nhận và xác định vào cuối năm tài chính dựa trên trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành theo công thức:

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm * Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nguyên tắc trong ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại trong năm chính là bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm ( hoàn nhập),

Trong trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm có giá trị lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm được ghi nhận bổ sung vào số thuế thu nhập hoãn lại phải trả và ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Ngược lại, thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm có giá trị nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm được ghi giảm ( hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại phải trả và ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm hiện tại được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong năm đó trừ trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện sửa đổi, bổ sung quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 15/11/2014, doanh nghiệp kinh doanh chỉ cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý nếu có phát sinh, không cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính nữa.

Thời giạn nộp thuế thu nhập cá nhân là bao lâu?

Thời giạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là bao lâu?

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chập nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.