Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

  • Thu Hương
  • 23/09/2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Mức đóng bảo điểm xã hội là vấn đề người lao động và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Vậy mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2018 như thế nào? Hãy tham khảo qua bài viết dưới đây.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 có gì thay đổi?

Theo chia sẻ của một số tin tức, mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số  595/QĐ- BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Theo đó, Quyết định 595/QĐ- BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017. Điểm thay đổi lớn nhất của quyết định này so với Quyết địn 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 như sau:

Về mức đóng BHXH DN đóng 17% vào quỹ BHXH

– DN cần phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ là 0,5% kể từ ngày 1/6/2017 (điều 22 của QĐ 595). Không còn là đóng 1% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động như ngày 1/6/2017 trở về trước nữa.

– Mức đóng BHYT(3%) và BHTN(1%) không thay đổi (Điều 14, Điều 18)

Ngoài các khoản trích về bảo hiểm bắt buộc nêu trên doanh nghiệp còn phải đóng thêm kinh phí công đoàn cho Liên Đoàn Lao Động Quận/Huyện. Mức đóng kinh phí công đoàn = 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP). 2% kinh phí công đoàn này, doanh nghiệp phải đóng tất. Người lao động không phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng nếu người lao động tham gia công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí.

Tìm hiểu mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Đối với doanh nghiệp: Từ ngày 01/01/2018 trở đi: tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định. (Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH). Và các khoản bổ sung khác theo quy định. (Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.)

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung

Hiện tại, mức lương tối thiểu chung hiện nay là: 1.300.000 đồng/tháng theo Thông tư 02/2017/TT-BNV. Hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017 theo Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016.
(Trước ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng được quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ – áp dụng từ ngày 01/5/2016. Nhưng kể từ ngày 1/7/2018 mức lương tối thiểu chung sẽ được tăng lên thành 1.390.000đ/tháng. Theo Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.).

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

+Người lao động

– Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn. HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ. Hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

– Cán bộ, công chức, viên chức, Công nhân quốc phòng, công nhân công an theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

– Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động. Hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. (Thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ).

+Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Theo vnex.com.vn tổng hợp