Cách mạng tháng 10 Nga: Tổng hợp những điều cần biết

  • Thu Hương
  • 23/09/2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Cách mạng tháng 10 Nga: Tổng hợp những điều cần biết
Cách mạng tháng 10 Nga: Tổng hợp những điều cần biết

Được xem là phát súng đầu tiên của giai cấp vô sản, mở ra sự phát triển của phong trào công nhân trên toàn thế giới, cách mạng tháng 10 Nga được đánh giá là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng của thế kỷ 20. Dưới đây, bài viết xin tổng hợp những điều cần biết về cách mạng tháng 10 Nga.

Tại sao cách mạng tháng 10 Nga lại diễn ra vào tháng 11?

Theo một số tin tức lịch sử, thực tế Cách mạng Tháng 10 xảy ra vào tháng Mười Một và Cách mạng tháng Hai diễn ra vào tháng Ba. Điều này là do khác biệt trong hệ thống lịch. Đến năm 1918, nước Nga vẫn sử dụng lịch Julius – lịch này chậm khoảng 2 tuần so với lịch Gregorius, tức Công lịch hay Tây lịch mà quốc tế sử dụng rộng rãi như hiện nay.

Nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng 10 Nga là gì?

Đầu năm 1917, nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng .Vào ngày 26-2-1917, theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 11-3-1917), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik, công nhân tiến hành khởi nghĩa vũ trang. Cuộc khởi đã giành thắng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng hoàn toàn sụp đổ.

Cách mạng tháng 10 Nga: Tổng hợp những điều cần biếtNguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng 10 Nga

Sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917, ở Nga tồn tại tình trạng 2 chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô Viết các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô Viết Pê-tơ-rô-grát. Trước tình hình đó, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Diễn biến của cuộc cách mạng tháng 10 như thế nào?

Trước tình hình hai chính quyền song song, Vladimir Ilyich Lenin và lãnh đạo đảng Bolshevik đã xác định cần lật đổ chính quyền tư sản lâm thời, chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, với khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay Xô viết” và “Hòa bình, ruộng đất, bánh mì”.

Ngày 24/10/1917, cuộc khởi nghĩa bắt đầu với sự lãnh đạo trực tiếp của Lê nin. Cận vệ Đỏ, lực lượng vũ trang tình nguyện của công nhân và nông dân, tập trung lực lượng đánh chiếm các khu vực đầu mối, trụ sở các bộ, tổng đài điện thoại, nhà ga, cầu đường. Ngày 25/10/1917, họ tấn công Cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ lâm thời.

Ngay trong đêm 25/10/1917, chính quyền Xô viết do ông Lenin đứng đầu được thành lập. Các sắc lệnh đầu tiên được thông qua là Sắc lệnh hòa bình (lên án chiến tranh) và “Sắc lệnh ruộng đất” (nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân).

Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 tới Việt Nam

Cách mạng tháng 10 Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cách mạng đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. Đồng thời, giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.

Cách mạng tháng 10 Nga: Tổng hợp những điều cần biếtThắng lợi cách mạng tháng 10 Nga có ý nghĩa to lớn đến cách mạng Việt Nam

Cách mạng thành công,nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới.

Cách mạng tháng 10 Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Tác động của cách mạng tháng 10 Nga và cách mạng Việt Nam

Có thể nhận định rằng, cách mạng tháng 10 Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam
Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Chính vào thời điểm này, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng tháng Mười.

Tháng 7-1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của Lênin: vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại.

Bài viết trên đã tổng hợp những vấn đề liên quan đến cách mạng tháng 10 Nga, mong đã đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

Theo vnex.com.vn tổng hợp