Ngày: Tháng Mười 24, 2018

Những điểm mới trong Luật lao động 2018 người lao động cần biết

24/10/2018

Luật thay đổi và bổ sung là việc hoàn chỉnh các bộ quy tắc để phù hợp với xã hội hiện hành, vì vậy, với những thay đổi trong Luật lao động 2018, người lao động cần tìm hiểu kỹ để biết được những quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình. Trong bộ luật […]

Read More