Doanh nghiệp Đài Loan tìm đối tác sản xuất manocanh (30-06-2016)
EAST UNIVERSAL CORP.(TAIWAN) liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp sản xuất manocanh để hợp tác sản xuất gia công mua hàng.

EAST UNIVERSAL CORP.(TAIWAN) liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp sản xuất manocanh để hợp tác sản xuất gia công mua hàng.


Doanh nghiệp Việt Nam cung ứng mặt hàng trên có nhu cầu xuất khẩu có thể liên hệ với đối tác theo phương thức sau:
EAST UNIVERSAL CORP.(TAIWAN)
Mr. Joe Chen
Add:4D15,Taipei World Trade Center, No.5, Sec.5, Hsin Yi rd., Taipei, Taiwan
Tel:+886-2723-1761
Fax:+886-2723-1760
Email: joe@eastuniversal.com.tw

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc