Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu mua dép xuất khẩu (30-06-2016)
High Escort Co Ltd Đài Loan liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà sản xuất dép lê bằng nhựa/ cao su để mua xuất khẩu đi Mỹ.

High Escort Co Ltd Đài Loan liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà sản xuất dép lê bằng nhựa/ cao su để mua xuất khẩu đi Mỹ.


Mẫu dép doanh nghiệp cần mua như ảnh trên và phụ lục đính kèm.

Doanh nghiệp Việt Nam sản xuất mặt hàng trên có thể liên hệ chào bán với Bạn theo phương thức sau:

High Escort Co Ltd 慧亞有限公司
Người liên hệ: Ngô Thiên Tứ ( 吳天賜)
Địa chỉ: Số 8 ngõ 39 phố Thủy Cảnh quận Bắc Đồn, Đài Trung ( 台中市北屯區水景街39巷8號)
TEL: +886.4-24368277
e-mail: heco@hotmail.com.tw


Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc